Scoala Gimnaziala nr.12 Tulceacupa_de_competitii.jpg

Proiect educativ
- prevenirea si combaterea absenteismului scolarPresence championsDSC01024.JPG

Fiecare copil vine pe lume cu mesajul ca Dumnezeu nu este inca dezamagit de oameni."
Rabindranath Tagore

Scopul proiectuluiPrevenirea şi diminuarea abandonului şi absenteismului şcolar prin descoperirea cauzelor ce il determina, constientizarea reactiilor la stres a actorilor implicati in procesul de absentare, consitituirea unei imagini de sine pozitiva, dezvoltarea capacitatii de apreciere si utilizare a potentialului propriu al elevilor.Argument
Schimbările din societate şi din familia contemporana (problemele economice, problemele de relationare intre parinti si copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social si emotional redus, supraincarcarea profesionala a parintilor sau munca in strainatate etc.), determina mai multe probleme emotionale la copii decat in trecut care duc la creşterea absenteismului.
La acestea se adauga presiunea grupului, riscul consumului de droguri si a altor forme de dependenta, metodele educative slabe, inconstante, supraincarcarea scolara, disfunctiile in evaluare si notare, frica de examene etc, constituindu-se in adevarati stresori pentru elevi care, din pacate, uneori evita confruntarea cu ,,problema" prin fuga dela ore. Vazut din aceasta perspectiva, absenteismul devine o problema sociala, o conduita care reflecta atitudinea structurata a lipsei de interes, motivatie, incredere in educatia scolara.
Aceasta schimbare in atitudine nu apare in mod brusc. Exista intotdeauna indici relevanti ai aparitiei ei. Orice esec care nu este observat la timp poate antrena un proces de inadaptare. Elevul se resemneaza sau renunta, devenind indiferent fata de scoala sau se revolta impotriva insucceselor pe care nu reuseste sa le invinga, incearca anumite compensari prin care vrea sa dovedeasca pentru el insusi ca poate sa reuseasca in unele lucruri, ceea ce uneori duce la fapte de indisciplina sau la evitarea anumitor ore.
Elevul incearca sa evite insuccesul preferand sa isi petreaca timpul intr-un mediu in care, crede el, se poate remarca. Din pacate, de cele mai multe ori acest mediu il reprezinta strada. Prevenirea acestor acte de inadaptare constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasa a intregii personalitati.
Acest proiect se doreste a fi un suport pentru intreaga societate care se confrunta cu problema absenteismului, prin personalizarea programelor de prevenire la nevoilor diverse ale elevilor.
Obiectivedocumente-dirigentie-2009-2010.jpg


1.Identificarea surselor de stres scolar
2.Constituirea unei baze de date pentru analiza situaţiei absenteismului în şcoala noastră
3. Construirea unei imagini de sine pozitiva prin autocunoastere si dezvoltare personala
4. Intervenţia activă a factorilor educativi pentru protejarea minorilor, mai ales a celor ce nu beneficiază de aportul educativ al familiei
5. Cresterea motivatiei scolare prin clarificarea scopurilor de lunga durata
6.Adaptarea programelor scolare la particularitatile individuale ale elevului
7.Crearea unui context familial propice dezvoltarii intelectuale-
8.Cresterea increderii si a relationarii dintre copii, parinti si scoala
PerioadaOctombrie 2011 – iunie 2012
Grup tinta
Elevii claselor V-VIII
stima_de_sine.jpg

Beneficiari directi :
elevii scolii
Beneficiari indirecti :
parintii, profesorii, comunitatea
Resurse umane: diriginţii, părinţii, agenţii de poliţie, preot, psiholog, voluntarii ONG Celisea
Materiale, mijloacefişe de lucru, chestionare, afişe, planşe tematice, internet, materiale format electronic, diplome, panou expozitiv, computer
Parteneri
  • Politia de proximitate
  • CJRAE/CJAP
  • Biserica
  • ONG Celisea

Coordonatori proiect:
prof. dr. Stupineanu Valentina

prof. Doroftei Loredana – coordonator educativ
prof. psiholog Batiste Jenica
prof. Costea Liliana
prof. Sambeteanu Mihaela


Indicatori de evaluare cantitativi
Cresterea numărul elevilor cu frecvenţă regulata la cursuri

Cresterea numărul elevilor cu frecvenţă regulata la activitatile extra-scolare

Cresterea numarului parintilor care se implica activ in activitatile desfasurate in scoala

Diversificarea factorilor educativi implicati in protejarea minorilor, mai ales a celor ce nu beneficiază de aportul educativ al familiei

Indicatori de evaluare calitativi
- Reducerea absenteismului scolar
- Dezvoltarea unei persoanalitati armonioase a elevilor, manifestata prin comportamente dezirabile si incredere in propriile capacitati
- Intarirea relatiilor dintre parinti-copii si cadre didactice
- Imbunatatirea calitatii profesionale a cadrelor didactice
- Optimizarea procesului de predare-invatare-evaluare -
- Pro-activitatea factorilor educativi implicati in educatia minorilor
- Cresterea atractivitatii activitatilor extra-scolare desfasurate la nivel de clase,scoala
Modalităţi de evaluare:
- chestionare de evaluare surselor de stres;
- raport de analiză a frecvenţei elevilor pe clase;
- monitorizarea cazurilor de abandon şcolar;
- produsele realizate în urma desfăşurării activităţii: afişe, pliante, postere,panou,pagina web
- forumul parintilor

Rezultate aşteptate:
- reducerea numărului de elevi cu abandon;
- implicarea elevilor în asumare unor responsabilităţi;
- ,,dezamorsarea”unor conflicte între familie şi şcoală.

SUGESTII DE INTERVENŢIE ÎN CAZUL ABSENTEISMULUI
- notarea riguroasă a absentelor la fiecare oră de curs
- promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin elitei
- profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor
- respectarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară pentru elevi
- Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate)
- Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către diriginte a unor măsuri amelioratorii)
- Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor soluţii pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a familiei (în funcţie de cauză)
- Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei)